Waarom in therapie?

In ieders leven kunnen zich problemen aandienen, waar men zich op dat moment geen raad mee weet. De daarbij optredende emoties zijn vaak te verwarrend c.q. overheersend om alleen te kunnen verwerken. “Oude wonden” die door een recente gebeurtenis weer open gegaan zijn, maar ook nieuwe problemen kunnen dergelijke emoties en z.g.n. “pijnplekken” geven.

Ik noem dit “pijnplekken” omdat “emotioneel in verwarring zijn”, “onder druk staan”, of “vast zitten”, vaak gepaard gaat met lichamelijke klachten. Soms heeft men ook behoefte, om in alle privacy voor een bepaalde tijd, aan zichzelf en de ontwikkeling van het eigen bewustzijn te werken. Of om juist die dingen te verwerven die tot dan toe ontbraken, b.v. zelfvertrouwen, assertiviteit, liefde, intimiteit en veiligheid.

Weer anderen willen alleen gehoord worden en vaak na lang zwijgen, hun verhaal eens een keer zonder censuur helemaal uit vertellen en alle bijbehorende emoties vrij mogen uiten. En er kan b.v. sprake zijn van slapeloosheid, depressie, angsten, seksuele problemen etc.

Er zijn er dus uiteenlopende redenen waarom men in therapie kan gaan. Het gaat er in therapie vaak om dat men zich van de oude programma’s, hypnoses en belemmerende overtuigingen bewust wordt en losmaakt zodat deze door de cliënt zelf, vervangen kunnen worden met dat wat de cliënt nodig heeft c.q. er zelf voor in de plaats wil.

Het aantal sessies dat nodig is, is afhankelijk van de hulpvraag en de cliënt zelf.

Therapie betekent “Verzorging.”

Men maakt als het ware een reis, door de eigen beleving van het verleden, naar het heden met de therapeut als reisleider.