NLP counseling, is een methode om op een eenvoudige manier, nieuwe gedragingen aan te leren en oude belemmerende overtuigingen los te laten. Dit in combinatie met ‘Familie opstellingen’ geeft een praktische werkvorm.

Wat is NLP (Neuro Linguistisch Programmeren)

Neuro verwijst naar ons zenuwstelsel, naar onze zintuigen of representatiesystemen. Ons gedrag vloeit voort uit onze zintuiglijke waarneming: zien, horen, voelen, ruiken, proeven. Alles wat we doen, denken of voelen, is het resultaat van wat er in ons zenuwstelsel plaatsvindt.

Linguïstisch refereert naar de manier waarop we onze ervaringen in taal weergeven. Kennis en ervaring worden georganiseerd in taal en krijgen daarmee betekenis.
We gebruiken taal om onze gedachten en gedragingen te ordenen en te communiceren met anderen.
Taal kan zowel verbaal als lichamelijk worden geuit.

Programmeren sluit aan bij de metafoor van de computer.
Met een programma wordt hier bedoeld: de wijze waarop een persoon gegevens vanuit de buitenwereld of de herinnering verwerkt om tot resultaat te komen.
NLP gaat er vanuit dat er in ons functioneren een systemische logica is en dat we die zelf kunnen veranderen.

NLP kent zijn wortels in de Verenigde Staten.
Richard Bandler en John Grinder hadden in de jaren ‘70 interesse in onderzoek naar gezondheid in plaats van, zoals gebruikelijk onderzoek te doen naar ziekte.
Het was hun bedoeling om voor genezing juist een beroep te doen op de beste kwaliteiten van de mens.
Zij bestudeerden processen van communicatie en verandering en gingen ervan uit dat menselijke veranderingsprocessen gebaseerd zijn op taal, neuropsychologie en cybernetica.
Zij gaven de door hun ontwikkelde techniek daarom de naam, Neuro Linguïstisch Programmeren, kortweg NLP.

Door oefening leren

NLP is een verzameling technieken die ingezet kunnen worden bij veranderingsprocessen.
Het is als persoonlijke ontwikkelingsmethode één van de snelst groeiende en meest praktische in de wereld.
Door het toepassen van NLP binnen het onderwijs, bedrijven, coachings-trajecten en therapie, wordt de waarde hiervan steeds meer onderschreven in de dagelijkse praktijk.

“Succes en geluk zijn geen toevalligheden die maar enkele mensen zullen overkomen, zij zijn gecreëerd door middel van specifieke manieren van denken en doen.”

NLP is ontwikkeld om te helpen bij het eenvoudig toegang krijgen tot geestelijke, lichamelijke en emotionele hulpbronnen, aangeboren vaardigheden en creativiteit!
Deze methode is ontworpen om open te kunnen staan voor het eigen ware potentieel.
Door verandering van beperkende overtuigingen en het versterken van de eigenwaarde kan zowel diepe ontspanning als bewustzijn en intense helderheid ervaren worden!

Worden wie je werkelijk bent en wilt zijn

Door het installeren van een sterk positief zelfbeeld in de beleving, kan men over zichzelf gaan denken zoals over de persoon die men in wezen wil zijn.
Cliënten leren hoe gemakkelijk het is zichzelf te conditioneren om kansen te grijpen, doelen te bereiken, de eigen gezondheid te verbeteren en wezenlijk gelukkig te zijn met wie men zelf is.
Zo kan men dit dan ook weer doorgeven aan diegenen die men liefheeft – inclusief de kinderen.

De praktijk

Tijdens de individuele sessies worden dilemma’s bij de wortels aangepakt.
Hoe gaat een mens met zichzelf om, waarom is iemand chaotisch, bang, boos of verdrietig en hoe kan hij/zij daar verandering in brengen.
Het gaat dus over persoonlijke ontwikkeling, communicatie en het opheffen van persoonlijke blokkades.
Het is aan te raden om tijdens sessies gemakkelijk zittende kleding te dragen en een pen en papier mee te nemen.

 • Er is een voorgesprek, waarin de hulpvraag en/of reden voor de sessie duidelijk gesteld wordt.
 • Na de sessie is er een nagesprek, met betrekking tot de bevindingen.
 • Eventueel krijgt men een opdracht mee voor thuis, om de geleerde zaken goed te kunnen integreren.

De volgende vermogens kunnen o.a. worden ontwikkeld door middel van NLP:

 • Concentratie
 • Verbale uitingsvormen
 • Communicatie in relaties
 • Het stellen van prioriteiten
 • In staat zijn te ontspannen en genieten
 • Loskomen van routines
 • Positief kunnen omgaan met dilemma’s
 • Oud gedrag omzetten in nieuwe mogelijkheden
 • Relaties op werkelijke waarde kunnen inschatten
 • Bewust contact met eigen gevoelens maken
 • Eigen krachtbronnen ontdekken en aanboren
 • Angsten en belemmerende overtuigingen loslaten
 • Uitdagingen als positieve prikkel beleven