Ter ondersteuning van ontwikkelings- en bewustwordingsprocessen. Gedrags- en cognitieve therapie, Innerlijk kind werk. Zo kan men leren zichzelf te uiten en een plek in te nemen.