Deze vorm van hulpverleningen is ter ondersteuning van ontwikkelings- en bewustwordingsprocessen.

Dit doen we door middel van gedrags- en cognitieve therapie incl. Innerlijk kind werk.

Zo kan men leren zichzelf te uiten, grenzen en behoeften aan te geven en eigen plek in te nemen.