Ik ben in 1962 te Utrecht geboren en heb mijn kindertijd in een naburig dorp doorgebracht. Na verschillende theater-trainingen, een religieuze studie van drie jaar en div. trainingen op gebied van bewustwording, vormde mijn gezin zich en verhuisde wij voor de kinderen van Amsterdam naar een dorp. Van daaruit heb ik een driejarige HBO opleiding voor hypno- regressie en reïncarnatie therapie gevolgd en werd bestuurslid van de NBVH. Als hoofdredactie van de TETH (vakblad van de NBVH), kon ik aanvullend diverse extra studies volgen.

Sinds ’94 ben ik werkzaam binnen de psychosociale hulpverlening en bemerkte dat er regelmatig hulpvragen kwamen, waar weinig ‘praktische’ hulp (binnen het reguliere circuit) voor werd geboden. In 2005 is ‘In Balance’ opgericht, vanuit de samenwerking met collegae. Gezamenlijk hebben wij een vooral praktische manier van therapie / hulpverlenen ontwikkeld, waarbij de cliënt centraal staat. Maar omdat er nog een gat in de jeugdhulpverlening zat, is in 2011 ‘Stichting Nicole’s Huiskamer’ opgericht. In 2020 heb ik ook het HBO diploma Jeugd en Gezinsprofessional behaald. Hierdoor kan ik, volgens alle gestelde normen, Jeugdzorg en WMO (hulp aan volwassenen) verlenen.

Mobile:   06-10121566

Mail:       nicole@inbalance-info.com

Website: www.inbalance-info.com

Waarneming bij langdurige afwezigheid en/of dossierovername bij sterfte: Heidi Schuitenmaker