Ik ben in 1962 te Utrecht geboren en heb mijn kindertijd in een naburig dorp doorgebracht. Na verschillende theater-trainingen, een religieuze studie van drie jaar en div. trainingen op gebied van bewustwording, vormde mijn gezin zich en verhuisde wij voor de kinderen van Amsterdam naar een dorp. Van daaruit heb ik een driejarige HBO opleiding voor hypno- regressie en reïncarnatie therapie gevolgd en werd bestuurslid (PR) van de NBVH. Ik deed de redactie van de TETH (het vakblad van de NBVH), waardoor ik aanvullend diverse extra studies heb kunnen volgen.

Sinds ’94 ben ik werkzaam binnen de psychosociale hulpverlening en bemerkte dat er regelmatig hulpvragen kwamen, waar weinig ‘praktische’ hulp (binnen het reguliere circuit) voor werd geboden. In 2005 heb ik In Balance opgericht, omdat wij als samenwerkende collegae een vooral praktische manier van therapie / hulp verlenen hadden ontwikkeld, waarbij de cliënt centraal staat. Maar omdat er nog een gat in de hulpverlening zat is in 2013 Stichting Nicole’s Huiskamer opgericht en heb ik in 2020 het HBO diploma Jeugd en Gezinsprofessional behaald. Hierdoor kan ik, volgens de gestelde normen, ook Jeugdzorg en WMO (hulp aan volwassenen) verlenen.

Mobile:   06-10121566

Mail:       nicole@inbalance-info.com

Website: www.inbalance-info.com

Waarneming bij langdurige afwezigheid en/of dossierovername bij sterfte: Heidi Schuitenmaker