WAT IS PSYCHO-HYPNOTHERAPIE

 

Moderne Hypnotherapie (ook wel psycho- hypnotherapie) is een prettige, effectieve en actieve vorm van therapie, waarbij de cliënt zichzelf leert helen.

Moderne Hypnotherapie omvat een rijke schakering aan methoden en technieken, welke zowel op bewuste als onbewuste processen een beroep doen.
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat mensen over meer mogelijkheden en vermogens beschikken dan ze veelal bewust beseffen.
Een van de kenmerken van moderne hypnotherapie is dan ook, de gerichtheid op- en het doelgericht gebruik maken van- innerlijke mogelijkheden (ook wel hulpbronnen genoemd) voor haalbare doelen. Zo leert men zichzelf, de problemen en mogelijkheden, anders te zien en ervaren.
Met andere woorden, het gaat om een reorganisatie van levenservaringen en het opnieuw leggen van associatieve verbanden.

“Wat uw problemen ook zijn, ongeacht hoe ontmoedigd u er door bent, u bent altijd veel meer dan alleen uw problemen.”

Tijdens sessies wordt gebruik gemaakt van een diepe ontspanning, ook wel trance genoemd. Trance is een staat waarin we onszelf (door ons hele leven heen) al vaak hebben bevonden. Maar waar we ons meestal niet van bewust zijn, zoals bij dagdromen.

Het ‘in hypnose gaan’ vindt meestal, na een inleidend gesprek waaruit het thema voor de sessie duidelijk is geworden, zittend of liggend in een gemakkelijke positie plaats. Door middel van ademhaling en/of verbale suggesties, richt de cliënt de aandacht (al of niet met gesloten ogen) op de innerlijke belevingswereld.
Zo kan de cliënt zich, in trance, beter concentreren en aan de hulpvraag werken.
Tijdens een sessie blijft de cliënt zich geheel bewust van alles wat er gebeurt en gezegd wordt. Dit is erg belangrijk omdat men zich zo volledig van de inzichten, die tijdens de sessie zijn verkregen, bewust blijft.
De cliënt geeft ook zelf aan wanneer en waaraan er gewerkt mag en kan worden.
De therapeut schept alleen de ruimte en mogelijkheden tot het exploreren van het probleem en biedt daarbij hulpmiddelen aan, om het probleem door te werken c.q. te helpen oplossen.
De cliënt houdt dus altijd zéIf de controle, voor- tijdens en na de sessies.

“De therapie is a.h.w. Zelf ‘her’ opvoeding.”

Hypnotherapie is dan ook absoluut niet te vergelijken met toneelhypnose.

 

IS HYPNOTHERAPIE EEN ALTERNATIEVE GENEESWIJZE

Hypnose en hypnotherapeutische interventies worden in de gezondheidszorg steeds vaker toegepast door: artsen, chirurgen, anesthesisten, radiologen, tandartsen, psychiaters en psychologen.

Gediplomeerde hypnotherapeuten hebben echter minimaal een 3 jarige beroepsopleiding voltooid en zijn  gespecialiseerd in het werken met hypnose en trance, in combinatie met diverse andere therapeutische technieken.

Hypno- regressie en reïncarnatietherapie kan derhalve aanvullend ook goed samengaan met diverse andere vormen van therapie, daar het zelfbewustwordingsproces gestimuleerd wordt door deze methoden.

 

REGRESSIETHERAPIE

Regressie is terug gaan in de tijd. In therapie betekent dit naar de oorsprong van het probleem gaan, dit herbeleven, herkaderen en dan evt. herplaatsen. De wortels van huidige problemen liggen namelijk vaak in het verleden.
Regressie wordt vaak gecombineerd met hypnotherapie omdat men zich in een ontspannen toestand de dingen nu eenmaal makkelijker herinnert.

 

REÏNCARNATIETHERAPIE

Bij reïncarnatietherapie gaat men nog verder terug in de tijd, hiermee kan de tijd van en voor de conceptie herbeleefd worden, evenals mogelijk vorige levens.
Zelfs als iemand niet in reïncarnatie gelooft kunnen dergelijke sessies zeer waardevol zijn, door vertaling naar het hier en nu, als psychodrama. Ook deze vorm van therapie wordt veel gecombineerd met hypnotherapie.

 

ANDERE METHODEN

In combinatie met deze drie therapievormen wordt tevens gebruik gemaakt van andere technieken die in meerdere of mindere mate overeenkomsten en/of aansluiting hebben met hypnotherapie en spirituele ontwikkeling.

Het doel van al deze interventies is; cliënten bij te staan in het onderbreken van ongewenste patronen, zowel in het voelen- denken als het gedrag, door inzicht te verkrijgen in de situatie.
Hierdoor ontstaan mogelijkheden om andere keuzes te maken, waardoor men anders met mogelijke problemen, situaties en mensen om kan gaan. Dit schept veelal een gevoel van zelfstandigheid en vrijheid, om het eigen leven op de eigen manier ook te kunnen leven.

 

DE PRAKTIJK

– Het is raadzaam gemakkelijk zittende kleding te dragen tijdens sessies.
– Wij vragen u schoenen uit te doen, dus sloffen of iets dergelijks mee te nemen.
– Wij vragen wij u een schrift mee te nemen, voor mogelijke integratie- en/of huiswerkopdrachten.